Polityka Prywatności

aplikacja mobilna ExpertMusic dla biznesu Polska

Warszawa, 17 grudnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 17 grudnia 2018


I. Administrator Danych Osobowych

Grupa Kapitałowa ExpertMusic (dalej - Grupa ExpertMusic) składa się z następujących spółek:

 • ExpertMusic Sp.z.o.o.: Lecha Kaczyńskiego 6/164, 00-571 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502608, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7010414161, kapitał zakładowy 50 000,00 złotych (jest rezydentem podatkowym Polski);

 • IndoorMedia Sp.z.o.o., utworzona i działająca zgodnie z prawem Ukrainy, data i numer wpisu w Jednolitym państwowym rejestrze osób prawnych, fizycznych osób-przedsiębiorców i społecznych formacji: 25.11.2008, 1 070 102 0000 035257; Kod identyfikacyjny 36258881; adres prawny: 01011 Ukraina, miast​o Kijów, Peczerska dzielnica, ul. Panasa Mirnogo 16/13 (jest rezydentem podatkowym Ukrainy);

 • IndoorMedia Sp.z.o.o., utworzona i działająca zgodnie z prawem Rosji, REGON 1143256011216; NIP/PPC: 3257020290/325701001; adres: 241050, Rosja, region Briański, miasto Briańsk, pr-t Lenina, 10B, biuro 6 (jest rezydentem podatkowym Rosji).

Spółki Grupy ExpertMusic są współadministratorami Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisach ExpertMusic:

(dalej - serwis ExpertMusic).

Grupa ExpertMusic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, który stanowi wspólny punkt kontaktowy w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Oleksii Matviienko.

Można się z nim kontaktować mailowo na adres: ado@expertmusic.net lub pisemnie na adres: ExpertMusic Sp.z.o.o., Lecha Kaczyńskiego 6/164, 00-571 Warszawa.

Spółki Grupy ExpertMusic uzgodniły, że są wspólnie odpowiedzialne za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania Ci Twoich praw. O tym jak możesz je wykonać – niżej.

II. ​Przetwarzanie danych osobowych

Grupa ExpertMusic przetwarzają Twoje dane osobowe w tym:

 • imię i nazwisko;

 • adres pocztowy (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto);

 • e-mail;

 • numer telefonu;

 • numer NIP;

 • numer Regon;

 • nazwa lokalu;

 • powierzchnia lokalu;

 • adres lokalu;

 • dodatkowo w serwisie author.expertmusic.net:​ pseudonim, seria i numer paszportu, przez kogo i kiedy wydany, nazwa banku i numer rachunku, konto Pay Pal;

 • adres IP;

 • informację z cookies;

 • informację o przeglądarce (lub innym programie, na przykład, który realizuje dostęp do pokazu reklamy);

 • czas dostępu;

 • adres strony;

 • referer (adres poprzedniej strony);

pozyskane w serwisie Exper​tMusic głównie za pośrednictwem formularzy, w celu:

 • nadania dostępu do korzystania ze wszystkich se​rwisów ExpertMusic;

 • realizacji Twojego zgłoszenia (prośby o kontakt) i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (RODO 6.1.a);

 • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych Grupy ExpertMusic, lub naszych partnerów biznesowych, co jest realizacją prawnie w tym uzasadnionego interesu Grupy ExpertMusic lub naszych partnerów (RODO 6.1.f). Takie informacje przesyłamy na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną i telefoniczną;

 • jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku prawnego z art. 33 i 34 RODO, RODO 6.1.c.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu.

III. Twoje Prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia.

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj telefonicznie się z Biurem Obsługi Klienta Grupy ExpertMusic telefonicznie pod numer +48 732 080 170, lub pisemnie na adres: ExpertMusic Sp.z.o.o., Lecha Kaczyńskiego 6/164, 00-571 Warszawa.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej - IOD) pod adresem email: ado@expertmusic.net lub pisemnie na adres: ExpertMusic Sp.z.o.o., Lecha Kaczyńskiego 6/164, 00-571 Warszawa. U IOD uzyskasz również zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.

Jeśli masz wątpliwości lub zastrzeżenia odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Grupę ExpertMusic, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Odbiorcy danych

Grupa ExpertMusic nie udostępnia podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem wszystkich serwisów ExpertMusic, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców (podmiotów przetwarzających), którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi wszystkich serwisów ExpertMusic i innym odbiorcom, czyli podmiotom prawnym/fizycznym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, obsługę Klienta, działania marketingowe, sprzedaż usług.

Tylko jeśli wyrazisz na to zgodę, Grupa ExpertMusic będzie mogła realizować względem Ciebie marketing produktów lub usług podmiotów trzecich, których aktualną listę znajdziesz w t​abeli na dole strony.​Zgoda ta nie uprawnia jednak Grupy ExpertMusic do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

V. Przekazywanie danych poza EOG

Z uwagi na to, że Grupa ExpertMusic korzysta z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o stosowne umowy do krajów, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, mogących polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Bezpieczeństwo

We wszystkich serwisach ExpertMusic wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL oraz system IT serwisach ExpertMusicl spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

VII. Pliki Cookies

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

 • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

 • Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła;

 • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies);

 • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

 • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień prezentowanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

 • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania;

 • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i logowania użytkownika;

 • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej:

VIII. Lista podmiotów trzecich

Lista podmiotów trzecich, na rzecz których Grupa ExpertMusic realizuje działania marketingowe na podstawie udzielonej zgody.

Teraz nie ma takich.